చెల్లితో బంచిక్ 320 గోవా బీచ్ లో బంచిక్ బ్యూటీస్

By | June 21, 2020
terasvet.ru telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 320 గోవా బీచ్ లో బంచిక్ బ్యూటీస్ బత్తాయి పండు రసంలో తడిసిపోయి అలాగే నించున్న నాయనమ్మ...., "ఒసేయ్ లంజెల్లార్రా!!!, మీ టైం నడుస్తుంది కాబట్టి నాతో కుక్క ఆట ఆడుకుంటున్నారు. మీరు సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఆల్రెడీ తోక ముడిచి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మీ కాళ్ళ దెగ్గర పడి ఉన్న నన్ను ఇంకా మనక్షోబ పెడుతున్న మీకు దీనికి తగ్గట్టే ముందు ముందు నరకం చూస్తారు!!!, ఇదే ఈ నాయనమ్మ శాపం!!!!", అని ఏడుస్తూ ప్రియని రమణిని శపించింది నాయనమ్మ. "సరదాగా ఏదో జరిగిపోయింది లేవే!!!", అన్నాడు సుబ్బారావు. రమణి ప్రియా ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుని ఫెళ్ళున నవ్వడం మొదలెట్టారు. ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అని సుబ్బారావు రవి స్నేహ అడిగితే చెప్పట్లేదు వాళ్ళు. అల నవ్వి నవ్వి....., "ఈ నాయనమ్మ ఏదో పీకుతోంది అనుకుని నాయనమ్మ శపథం సీజన్ మొత్తం ఉచ్చపోసుకుంటూ ఉన్నాం మనం. ఏమైంది బొక్క???, ఏమి జరగలేదు సరి కదా??, మన నాయనమ్మ అస్సలు రంకు గుడి వెనుక నాసామి రూపంలో బయట పడింది. ఇప్పుడు మల్లి ఇంకో నాటకం మొదలెట్టింది. శాపం పెడుతుంది అట శాపం....., ఒసేయ్ ముసలి దాన..., జోక్స్ ఆపేసి వెళ్లి స్నానం చేసుకో...., బత్తాయి పండు రసంతో ఓలంతా బంక అవుతుంది!!!", అంటూ జోక్స్ వేసుకున్నట్టు నవ్వూతూ నాయనమ్మ మాటలని కొట్టిపారేశారు రమణి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *