గులాబి పూల పరిమళం 40

By | June 20, 2020
terasvet.ru telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 40 నేను ప్రభుకు లుంగీని తీసుకుని వస్తా అని శరత్ వంటగది నుండి బయటకు వెళ్ళగానే  ప్రభు స్నానాల గది నుండి వంటగదికి చేరుకున్నాడు ప్రభు నడుము చుట్టూ తుండు చుట్టుకున్నాడు మీరా అతని బలమైన తొడలను తడి తుండు అంటుకుని ఉండటాన్ని గమనించింది మీరు ఈ చొక్కా కూడా ఇస్త్రీ చేయగలరా శరత్ (టీ షర్ట్ ) బనియన్ నాకు చాలా పొట్టిగా ఉంది చూడండి ఇది జాకేట్ లాగా కనిపిస్తుంది మీరా ప్రభు వైపు చూసింది ఆమె భర్తయొక్క బనియన్ చొక్కా (టీ షర్ట్) ప్రభు దృఢనిర్మాణం గల  శరీరానికి గట్టిగా అతుక్కుని ఉండటంతో అది జాకేట్ లాగుంది మీరా ప్రభును చూసి నవ్వింది ఆ బనియన్ చొక్కా అతని ఒంటి మీద అసంబద్ధంగా ఉంది కానీ అదేసమయంలో అతని ఆకర్షణీయమైన శరీర  నిర్మాణాన్ని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *