గులాబి పూల పరిమళం 41

By | June 21, 2020
terasvet.ru telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 41 అయితే ఇప్పటివరకు ప్రతికూలంగా ఏమీ జరగ నందున ఆమె భయపడినంత చెడు కాదని కారణాలు ఉండవచ్చని మీరా నమ్మకం
మీరా ఆలోచించుకుండా చాలా ప్రయత్నించింది
ఏమైనప్పటికీ ప్రభు మాత్రమే ఆ సందేహాలను తీర్చగలడు అని మీరా తన మనసులో వాదించుకుంది 
మీరా ప్రభును చూడవలసిన అవసరం ఉంది
అనుకుంది కానీ అది వారి వ్యభిచార సంభోగ సంబంధం కొనసాగించడానికి కోరుకున్నందువల్లా  కాదు అని మీరా తన మనసు తాను  ఒప్పించాడానికి ప్రయత్నించింది 
ప్రభువు నాన్నగారి ఆరోగ్యం గురించి ఏమైనా తెలిసిందా మీరా శరత్ పళ్లెం (ఫ్లైట్) ఇంకొంచం 
కూరను వడ్డిస్తూ నెమ్మదిగా అడిగింది
ఆయన పోరాడుతున్నాడు వైద్యులు కూడా తమ శక్తి మేరకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ రోజు కాస్త మెరుగైంది అని శరత్ బదులిచ్చాడు
ఓ అలాగా అది చాలా మంచి వార్త 
మీరా ముఖం మీద బేసి వ్యక్తీకరణ 
శరత్  చూపించలేదు
అప్పుడు శరత్ నిన్న ఆసుపత్రి సందర్శనలో జరిగిన దాని గురించి
 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *