గులాబి పూల పరిమళం 42

By | June 23, 2020
terasvet.ru telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 42 అలాగే అతను నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని విచ్చిన్నం చేయడానికి ఇష్టపడడు ఇంకా అతని భార్య కూడా అతనితోనే ఉంటుంది 
ఈ తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో అతని మనసులో మీరా మీద సంభోగపు  ఆకలి ఉండదు
 
శరత్ తనలో తాను అలా ఆలోచిస్తూ ఏంటి నేను
నేను ఏమి చేయాలి ఏం చేయబోతున్నాను 
మీరా తన అక్రమ సంభోగ సంబంధ వ్యవహారాన్ని మరచిపో లేక బాధపడుతున్నట్లు నేను చూడగలిగాను నేను తప్పు చేశానా  ప్రభు ఇక్కడ లేకపోవడం వలన అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని నేను తప్పుగా అనుకున్నానా 
నేను ఊహించడం లో తప్పు చేసానని అనిపిస్తుంది మీరా నాపైన అసౌకర్యంగా బలవంతంగా కలిసి ఉండే బంధాన్ని నేను కోరుకొను 
ప్రశ్న ఏమిటంటే మీరాకు ఏం కావాలి
మరి ముఖ్యంగా తను ఏమి కోరుకుంటుందో తెలుసుకోవడం దాని గురించి నేను ఏం చేయాలి
దాని గురించి నా మనసులో కొంత అస్పష్టమైన ఆలోచన కలిగిఉంది కానీ నా ఆలోచనలను నా మనసు ఇంకా స్పటికరించబడలేదు 
 
 
తన భర్త దుకాణానికి బయలుదేరి వెళ్ళిన తరువాత మీరా నెమ్మదిగా ఆలోచిస్తూనే భోజనం చేసింది 
ఇప్పుడు విషయాలు అన్ని ఆమె మనసును మరింత గందరగోళ పరుస్తూ తిరిగి ఆ సమయానికి వెళుతున్నాయి 
దానికి మీరా ఎలా స్పందిస్తుందో ఎలా నిర్వహిస్తుందో ఆమెకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *