మా కుటుంబం 32

By | November 22, 2021
telugu sex stories terasvet.ru మా కుటుంబం 32 రంగారావు కూడా కాసేపు దెంగి తను పూకులో కార్చేసి సరోజ మీద వాలిపోయి ఉన్నాడు....కొంతసేపటికి తేరుకొని ఇద్దరూ లేచి బట్టలు వేసుకుంటూ గుమ్మం వైపు చూడగా కళ్ళల్లో నుండి నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ రెండు కళ్ళు వారి వైపే కోపంతో చూస్తూ ఉన్నాయి..... యామిని: ఏమి చేస్తున్నారు మీరు.... అసలు నువ్వు మనిషివేనా..... నన్ను ప్రేమిస్తూ మా అమ్మ తో కులుకుతావా.... ఇంతకాలం నిన్ను దూరం పెట్టి నిన్ను భాధ పెడుతున్నాను అని మనసులో ఎన్నోసార్లు మదన పడుతూ నీ ప్రేమ లో నిజాయితీ ఉందని అనుకొని నీకు ఎప్పుడెప్పుడు ఓకె చెపుదామా అని చూస్తున్నాను....కానీ నా అభిప్రాయం తప్పని నిరూపించావు.... కూతురిని ప్రేమిస్తూ కూతురు తల్లి తో ఇలా పాడుపని చేయడం నీకు సిగ్గు అనిపించడంలేదా.... మా అమ్మ ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు.... తనని నేను ఏమి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *