ప్రేమ పగ పోరాటం 120

By | June 27, 2020
terasvet.ru telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 120 Dgp-దీనిమీద మూర్తి సంతకం పెడితేనే తనని వదిలేస్తాను. మేడం- చాలా థాంక్స్ సర్. ఎప్పుడు పెట్టిస్తారు. Dgp-ఇప్పుడే. మూర్తి పక్క గదిలో ఉన్నాడు. కావాలంటే ఆ అద్దం లోనుండి చూస్తే మూర్తి కనిపిస్తాడు. మేడం భయంతో ముడుచుకుని పోయింది. Dgp-కంగారూ పడకండి అతనికి మీరు కనిపించరు. లేచి ఆ నోటుతో పక్క గదిలోకి వెళ్ళాడు.  మేడం మెల్లగా లేచి అద్దం ముందు నిలబడింది. లోపల మూర్తి చేతులకు బేడిలు వేసి కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు. Dgpలోపలికి వెళ్ళి ఆ నోటుని తన ముందు ఉంచాడు. మూర్తి-ఎంటిది? Dgp-వైస్ ప్రిన్సిపల్ వి చదవడం వచ్చుగా. మూర్తి-చదువు రాక కాదు. Dgp- టైమ్ వెస్ట్ చేయకుండా నేను చెప్తాను. 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *