ప్రేమ పగ పోరాటం 91

By | March 23, 2020
terasvet.ru telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 91 ఒక 5ని!! తరువాత నా బుల్లెట్ తో లోపలికి వచ్చాను. బండి సౌండ్ వినగానే రజియా గుండె చప్పుడు పెరిగిపోయింది. నేను బండి పక్కన పెట్టి చూస్తే తలుపు తెరచే ఉంది. “భాను అప్పుడే వచ్చేసింది అనుకుంటా” అని తలుపులు తెరచుకుని లోపలికి వెళ్ళి గోళ్ళెం పెట్టి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మంచం మీద అటు తిరిగి కూర్చుని ఉంది. *ఏంటి భాను, తల మీద ముసుగు, పంజాబీ డ్రెస్సు, అచ్చం రజియాలా ఉన్నావు. అటునుండి ఏమి మాటలు రాలేదు. *సరే నేను మొహం కడుక్కుంటాను కొద్దిగా మంచినీళ్లు ఇవ్వు. అని బాత్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మొహం కడుక్కుని బయటకి రాగానే భాను అక్కడే కూర్చుని ఉంది. టేబల్ మీద నీళ్ళ గ్లాస్ ఉంది. నేను నీళ్ళు తాగి మంచం మీద కూర్చున్నాను. రజియా గుండె వేగం ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. *భాను భోంచేశావా? రజియా-“ఊ” (టెన్షన్,భయంతో మాటరాక పెదాలు తడబడుతు ఊ అని మాత్రమే వచ్చింది. *రజియా కూడా భోంచేసిందా? రజియా-ఊ (అందరి బాగోగులు తెలుసుకుంటున్నావు అందుకే వాళ్ళకి నువ్వు అంటే ఇష్టం) *(ఏంటి అన్నీ ఊ ఊ అని చెప్తుంది. భాను ఐతే ఇంతసేపు అలా సైలెంట్ గా ఉండదు. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం.)భాను......? రజియా-ఊ... *భాను.....? రజియా-ఊ.. *ర....జి....యా......? రజియా-హూం....  (ఒక్కసారిగా గుండె వేగం పెరిగిపోయింది తడబడుతు)  *సౌండ్ మారి రావడంతో అక్కడ ఉన్నది భాను కాదని కొన్ఫోర్మ్ అయ్యిపోయింది.  “హూం”అంటే అక్కడ ఉన్నది రాజీయనే.              నేను మంచం దిగి తనకి ఎదురుగా నిలబడ్డాను. తను నా కాళ్లని చూసి తల దించుకుంది. నేను తన గడ్డంకింద చేయి పెట్టి పైకి లేపాను. కళ్ళలో  తడితో  నన్ను చూసింది. ఆ కళ్ళలో  తడిని చూడగానే నాకు జాలి వేసింది. తన పక్కన కూర్చుని “భాను ఎక్కడ?” తను పంప్ రూంలో అని వేలితో చూపించింది. “ఇక్కడకి ఎందుకొచ్చావో తెలుసా?” తెలుసు అని తల ఊపింది. “భానుకి తెలుసా?” తెలుసు అని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *