సుధ గృహిణి 102

By | June 27, 2020
terasvet.ru telugu sex stories సుధ గృహిణి 102 “ఆ తెలుస్తోందిలేవయ్యా..మగడా..నేనూ ఆడదాన్నే..ఇంత ఘాటు గా నీతో చేయిన్చుకున్నానంటే..వేరే అడగాల్నా..నీదే ఆలస్యం..నేను ఎవర్ రెడీ..బాబూ..” అందామె..ముసి ముసి నవ్వులు రువ్వుతూ.. “అయితే మరో రౌండు..?” అంటూ మోచేతి మీద ఆమె మీదకు వోరగా లేస్తూ అడిగాడు.. “వుహూ..నావల్ల కాదు బాబూ..దిమ్మ తిరిగి పోయింది..ఇంత లాంగ్, deep, session నేను ఎరుగనిది ..రేపు రాత్రి కొంచం తొందర గా వచ్చేయ్..తీరుబడి గా కడుపు చేయించుకుంటా..ఇప్పటికి వదిలేయ్.. కొంచమైనా నిద్రపోకపోతే..ఆయన వచ్చాక నేనే దొరికిపోగలను..అలసట ముఖంతో..” ఆమె అనేది సరి అనిపించి, అప్పటికి తన ప్రహసనం ముగించి..మెల్లగా లేచి, బట్టలు వేసుకొని..అలాగే నగ్నంగా పడుకొని, తననే చూస్తున్న ఆమె మీదికి వంగి..ఆమె నోరు..చళ్ళు..పొత్తి కడుపు.

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *