సుధ గృహిణి 70

By | December 4, 2019
telugu sex stories సుధ గృహిణి 70 ఆమె చెప్పింది అంతా విన్న తాయారు “ఇదంతా వింటూంటే మీరు చాలా గొప్ప వారనిపిస్తోంది..మీ సమయ స్ఫూర్తి..సంభాలించే తీరు బాగున్నాయి..ఆయనంటే మీకెంత మోహమో అర్ధమౌతోంది..నిజం చెప్పండి.. మొదట్లో ఆయన మీ మీద పడ్డారా మీరు ఆయన మీద పడ్డారా..ఎలా మొదలైంది..చెప్పరూ ప్లీజ్..” ప్రియం గా బ్రతిమాలింది, కాంతిమతి అత్తగారిని. “నువ్వు కూపీలు బాగా లాగుతావే..ఇంత చెప్పాక అదీ చెప్పకుండా నువ్వు వదలవని తెలుస్తోందిలే.. విను.. చలపాయ్ తన 16 ఏడులో అనుకుంటా, మాతో వుండి చదువు కొనేందుకు వచ్చాడు..మగ పిల్లల కు అది చాలా క్రిటికల్ వయస్సు..వాళ్లకి, తమ మొగతనం ప్రభవించే వయస్సు..సెక్స్ కోరికలు చిగురులు వేస్తూ మొగ్గలు తొడిగి..విచ్చుకోవాలని తమ వొళ్ళు పెనుగులాడే వయస్సు..వాడోచ్చిన వేళా విశేషం ..మరో రెండేళ్ల లో నాకు కడుపైంది..” “మళ్ళీ అదే అంటున్నారు..ఆయనోచ్చిన వేళా విశేషం అనటం కంటే, మా చిన మామ గారి పనితనపు ప్రభావం అనటం ఉచితం కాదా..?” రెట్టించింది తాయారు మనస్సులో వొక పక్క తను ఇలా గూటిస్తే ఆ అత్త గారు మరికొన్ని రాసానుభావాలను చెప్పొచ్చు అన్న ఆశలు రేగుతూంటే.. “మ్..నీ మాటలకు నవ్వాలో ఏడ్వాలో తెలియటం లేదే పిల్లా..ఇంత వరకూ చెప్పెసాగా..మరింకేముంటుంది దాచేందుకు..నేను చెప్పే విషయాలు మనలోనే వుండనీయ్ ఎవరితోనూ అనమాక..” అంటూ తాయారు ముఖ వాలకం బట్టి ‘ఆయనకీ చెప్పరానిదా?’ అన్న ప్రశ్నను గ్రహిస్తూ “వాడికి నా విషయాలూ..నా వంటి మూల మూలలు లాగా, అన్నీ తెలుసు, కానీ నువ్విది వేరే చెప్పోద్దులే వాడికి..” అంది.. తాయారు మరొక రసభరిత కధనాన్ని వినేందుకు తయ్యారౌతూ ఆమెలో వొదిగి పోతూ చెప్పండి అన్నట్లు తలను వూచింది..   “మా నాన్న, నా పెళ్లి, తన ముద్దుల బావ మరిది తో చేయటం, ఆయనకు తప్ప, మా ఇంట్లో మరెవ్వరికీ ఇష్టం లేదు..కారణం ఆయన నా కన్నా పదేళ్ళు పెద్ద, రెండో పెళ్లి వాడు అవటం..అక్కయ్య అయితే, నాన్నను మార్చేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించి వొడి పోయింది..పెళ్ళప్పటికి ఆయన కి వయస్సు 34 నాకు 24 ...మనిషి చూసేందుకు వాట

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *